BATO-nieuws


Nationale archeologiedag(en) - 16 juni 2023

Jong en oud is welkom bij BATO om kennis te maken met archeologie, om vragen te stellen enz. enz.
zie FLYER


Archeologiehotspot geopend naast het Tielse museum (27 april 2023)

illustratie
foto overgenomen uit 'De Tielenaar'
Op dinsdag 25 april werd een archeohotspot geopend naast het Flipje- en Streekmuseum Tiel.
Een archeohotspot is een ruimte waar archeologische werkgroepen, meestal amateurarcheologen, kunnen werken. Dat is namelijk een groot deel van het archeologische werk. Opgraven is alleen het begin. Daarna moeten vondsten worden gewassen, gesorteerd en beschreven. Pas na dat alles is duidelijk wat er in een opgravingsgebied is gebeurd. Maar een archeologische hotspot is meer, want al dat werk op zich kan ook elders gebeuren. Zo heeft de Tielse BATO, de werkgroep van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken, een eigen werkruimte op de Buitenbulkweg 12.
Het is de bedoeling dat hotspots regelmatig voor publiek toegankelijk zijn

Natuurlijk was BATO bij de inrichting van de nieuwe archeologiehotspot nauw betrokken.

Zie ook het verslag van de opening in het digitale nieuwsblad De Tielenaar.


Nieuwe vitrine in Flipje- en Streekmuseum, ingericht door Bato-leden (9 april 2023)

illustratie
foto overgenomen uit 'De Tielenaar'
Onlangs is er in het Flipje- en Streekmuseum een prachtige grote expositievitrine toegevoegd aan een van de zalen van het museum. Daarin wordt op dit moment een aantal archeologische vondsten gepresenteerd en wordt een beeld gegeven waar deze vondsten onderdeel van uitmaakten in het verleden.

Het inrichten van deze vitrine is gedaan door leden van de Bato (dat staat voor Beoefenaren Archeologie Tiel en Omstreken). BATO is onderdeel van de Vereniging Oudheidkamer Tiel en omgeving.

De vitrine toont voorwerpen uit de Romeinse geschiedenis van Tiel, en dan met name van de opgravingen van Tiel.

Over de inrichting van de vitrine verscheen een artikel in het digitale nieuwsblad De Tielenaar.
Zie verder ook de website van het museum.