BATO-nieuws


Mini-tentoonstelling 13 + 26 september

schoen
schoeisel uit de beerput, zoals
tentoongesteld

Op begraafplaats Ter Navolging bevindt zich het graf en de bewaard gebleven grafsteen van de rector van de Latijnse School Ernst Efraim van Bergen, die in 1790 overleed.
Bij archeologisch onderzoek van werkgroep BATO in 1984 op het Bleekveld kwamen uit een beerput een groot aantal voorwerpen te voorschijn, die aan deze rector en zijn huisgenoten hebben toebehoord. Het gaan onder andere om uitstekend bewaard gebleven eet- en rookgerei alsmede zalfpotjes, een mes, enkele knikkers, wat leer en een complete slof.
Deze voorwerpen zijn op de Open Monumentendag (zondag 13 september, 13-16 uur) en op Burendag (zaterdag 26 september, 11-16 uur) te bezichtigen in het Baarhuisje op genoemde begraafplaats vlak naast het graf van Van Bergen, die dus na 225 jaar weer met zijn vroegere bezittingen wordt "herenigd". De tentoongestelde voorwerpen zijn alle voorzien van een beknopte toelichting.

Overigens zijn er op de genoemde dagen verschillende rondleidingen op Ter Navolging terwijl op Open Monumentendag om 14 uur, aansluitend aan de rondleiding op Ter Navolging, een bezoek wordt gebracht aan de Rooms-Katholieke en de Joodse Begraafplaats.


Opgravingen na eerder proefsleuvenonderzoek Fabriekslaantje Tiel
2 september 2015

Door de VUhbs uit Amsterdam is er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in opdracht van gemeente Tiel. Dit in verband met geplande bouwactiviteiten. De resultaten van dit onderzoek zijn in dit document te raadplegen.

Inmiddels is nader archeologisch onderzoek gestart (na verwachting te houden in de periode 24-8-2015 / 15-10-2015). Op een pagina van de website van de gemeente Tiel leest u er meer over.


BATO opent nieuw kantoor
11 oktober 2014

Afgelopen zaterdag, 4 oktober, heeft de archeologische werkgroep van de Oudheidkamer, BATO, haar nieuwe kantoorruimte officieel in gebruik genomen. Na de verhuizing vanuit het oude slachthuis en de nodige inspanningen waren de nieuwe burelen aan de Buitenbulkweg 12 gereed voor de ontvangst.

opening 1 opening 2
enkele foto's van de opening op zaterdag 4 oktober 2014.
Onder het genot van een hapje en een drankje werden de geïnteresseerden rondgeleid. Vondsten uit het verleden waren voor de gelegenheid in vitrines uitgestald.

Behalve vertegenwoordigers van het Regionaal Archief Rivierenland en de Oudheidkamer meldde zich ook een aantal potentiële nieuwe leden aan.

Dat is mooi want met deze nieuwe faciliteiten kan BATO er weer vol tegenaan.

Voor nadere informatie: ook de website bato.oudheidkamer-tiel.nl is geheel is vernieuwd, zoals u hier ziet.

N.B.Meer foto's van ons nieuwe kantoor staan in het fotoarchief (rubriek 2014)