Opgravingen Medel 2


Via de gemeente Tiel werden wij op de hoogte gebracht van een Facebookpagina over de opgravingen, die wordt bijgehouden door een van de arvcheologen. U vindt deze hier.
Regelmatig worden ook artikelen gepubliceerd in de digitale nieuwssite De Tielenaar.

Medel 2
Industrieterrein Medel 2, oostelijk van Tiel
Artikel op webpagina archeologie.nl (30-03-2017)
Een verslag van de spectacutaire vondsten bij de opgravingen op "Medel 2" vindt u op deze link.

Open dag op 8 april 2017, 11-16 uur
De gemeente Tiel organiseert een Open Dag. Trek wel je laarzen aan. Informatie vind je op de Facebookpagina van de gemeente Tiel en in dit pdf-bestand.

December 2016
In november zijn de onderzoeken begonnen. BATO-medewerkers, naar hun mening gevraagd, verklaarden het werk geweldig te vinden. Hier hadden ze jaren eerdermee mogen beginnen.
Op negen vindplaatsen is men gaan graven. Diverse leden van BATO, waaronder verschillende die speciaal in verband hiermee lid zijn geworden van BATO en van de Oudheidkamer Tiel behoren tot deze archeologen.
De opgravingen resulteerden in vondsten uit de Bronstijd en de IJzertijd. Verscheidene onderzoekslocaties zijn inmiddels weer afgedekt.
Inmiddels is het terrein rond De Hoge Hof tot archeologisch monument verklaard. De Middeleeuwse resten zullen worden geconserveerd en hier zullen nu geen opgravingen meer plaatsvinden.

Mei 2016
Op industrieterrein Medel 2 heeft kort geleden een (verkennend) archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden en daarbij zijn zeer rijke "vindplaatsen" aangetroffen. Er wordt een groot archeologisch onderzoek aanbesteed aan professionele archeologen. Als ondersteuning daarvoor zijn de historische verenigingen in de omgeving onlangs uitgenodigd deel te nemen.

Een van die verenigingen is de Oudheidkamer Tiel en binnen onze archeologische werkgroep BATO is enthousiast gereageerd. De omvang van het project is evenwel van dien aard, dat naast de BATO-leden nog meer mensen worden gezocht.

Gezocht worden mensen die beschikbaar zijn voor allerlei taken. Dat kan zijn: voorlichting geven, het schoonspoelen van gevonden voorwerpen, vlak aanleggen voor onderzoek, enzovoort. Deze werkzaamheden vinden plaats onder leiding van professionele archeologen.
Het onderzoek zal ruim een jaar in beslag nemen en zal waarschijnlijk lopen van november 2016 tot november 2017. Afhankelijk van het jaargetijde zal de "werkdag" natuurlijk verschillen. In december is het tenslotte veel eerder donker dan in juni.

Natuurlijk hopen wijleden van de Oudheidkamer te vinden die enthousiast zijn om deel te nemen. Als u daartoe behoort, aarzel dan niet om dat kenbaar te maken, ook al weet u nog niet met zekerheid op welke tijden van de dag of de week u beschikbaar bent en welke werkzaamheden u het liefste doet.

Vanzelfsprekend geldt, dat als men zich eenmaal (definitief) heeft aangemeld, vrijwilligheid niet vrijblijvendheid betekent ("afspraak = afspraak").
De coördinatie van het vrijwilligerswerk geschiedt door BATO. Bij de werkzaamheden gelden voor alle vrijwilligers dezelfde regels en verplichtingen die voor de BATO-leden gelden en natuurlijk de regels die door de professionele archeologen worden gesteld.

U kunt zich aanmelden bij de voorzitter van werkgroep BATO, Willem Spekking (e-mail: bato@oudheidkamer-tiel.nl ).

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een brochure uitgegeven over het nut van vrijwilligers bij archeologisch onderzoek.
U kunt die brochure hier lezen. De omvang is 54 bladzijden. De opgenomen foto's vertellen evenwel een groot deel van het verhaal.