Werkgroep BATO - kennisgebiedenBinnen BATO hebben in de afgelopen jaren enkele tientallen leden een interne opleiding gehad in een door hen gekozen specialisme: bijvoorbeeld: Een enkel lid heeft het zelfs tot volleerd archeoloog weten te brengen.