Werkgroep BATO -   J A A R V E R S L A G   B A T O   2 0 1 1Enkele BATO-leden bouwden deze
Romeinse platte wagen na
Enkele activiteiten van 2011 waren: Het volledige jaarverslag van 2011 kunt u als pdf-bestand hier downloaden.
(De bestandsomvang is 6,7 Mb).