Werkgroep BATO -   J A A R V E R S L A G   B A T O   2 0 1 0Enkele BATO-leden bouwden deze
Romeinse platte wagen na
Enkele activiteiten van 2010 waren: Het volledige jaarverslag van 2010 kunt u als pdf-bestand hier downloaden.
(De bestandsomvang is 4,8 Mb).