Werkgroep BATO - opgravingen DominicuskwartierIn het Dominicuskwartier in Tiel heeft in 2009 archeologisch onderzoek plaatsgevonden op de plaats waar 30 jaar eerder nog een ziekenhuis stond.
Het bericht onderaan de pagina is overgenomen uit Dagblad De Gelderlander van 11 augustus 2009.

Ook ziet u hier twee filmpjes. De linker film werd gemaakt op 1 juli 2009 door Jan Bouwhuis. Het filmpje ernaast werd door archeologiemedewerkers van de Vrij Universiteit in Amsterdam gemaakt.

    


Skeletten op bouwplaats
door René Boekhorst. dinsdag 11 augustus 2009
(overgenomen uit
Dagblad De Gelderlander)


TIEL - Archeologen van de Vrije Universiteit hebben bij het Walburgkerkpad in Tiel drie geraamtes gevonden. De skeletten zijn van twee mannen en vermoedelijk één vrouw die tussen 1400 en 1550 hebben geleefd.

Projectleider Cees Koot verwacht niet dat het drietal laatmiddeleeuwers nog een gezicht krijgt. "Dit is een noodbegrafenis geweest, want twee van de drie skeletten liggen op hun buik. Dat betekent dat ze snel in een kuil zijn gedumpt. We vonden de botten vlak bij de stadsmuren en het waren toen woelige tijden in Tiel. Het zou dus kunnen dat ze hier hebben gevochten."

Koot, die werkt bij ACVU-HBS in Beesd, is tot 20 augustus op het braakliggende terrein waar een wooncomplex verrijst. "We zijn 2 juni begonnen en hebben 3.500 vierkante meter opgegraven."

De botten zijn eind vorige week ontdekt, maar konden pas maandag uit de grond worden gehaald. "We moesten er behoedzaam mee omspringen. Niet omdat klei en zand ons werk bemoeilijkten, maar omdat er net een dikke kabel boven zat. Dat zul je altijd zien", zegt de oudheidkundige.

Dat het drietal in de vijftiende of zestiende eeuw leefde, baseert Koot op gegevens die grondlagen in de directe nabijheid prijsgaven. "Er is sprake van verstening. Gebouwen van steen kwamen in de vijftiende eeuw in zwang."

Na ruim twee maanden van opgraven breekt de tijd van analyseren aan. "Over twee jaar denken we een rapport te kunnen presenteren over onze bevindingen."

De groep archeologen legde meer bloot dan menselijk gebeente. Koot: "Zo vonden we een stuk van het Duitse Huis, een klooster uit het midden van de veertiende eeuw."


Archeologen behoedzaam aan het werk
bij een skelet uit omstreeks 1500
dat in Tiel is gevonden.