Werkgroep BATO - onderzoeksverslagen


In de periode 2007-2014
had BATO zijn kantoor- en
werkruimte in het voor-
malige slachthuis aan
de J.D. van Leeuwenstraat.


De volgende onderzoeksverslagen kunt u als pdf-bestand downloaden.